Menm lè m te gen pèmanant nan tèt mwen, objektif mwen se te toujou pou cheve m te an sante. Paske m renmen lè cheve a gen anpil volim. Eben sa pa chanje depi lè mwen deside pran swen bèl cheve natirèl mwen yo. Se vre, mwen gen cheve ki gen fòs e ki founi natirèlman. Men sa rive m souvan, pou m remake yo pèdi fòs yo, sitou nan semèn aprè lè m retire très ladan yo.

yariz

M pa kache di w, mwen pa renmen lè yo nan eta sa a. Paske ou wè yo pèdi briyans yo, yo pi fasil pou kase e yo manke founi.  Men si w fèt ak cheve ki gen aspè ki pa founi deja. Sa w ka fè?

Resèt la pa chanje. Rezilta yo efikas. Kite m pataje l ak ou…

Pou kòmanse, fòk ou konnen ou pa p ka chanje a jamè nati cheve w, paske se konsa ou fèt ak li. Men, gen pwodui ak teknik natirèl ki la spesyalman pou fè yo plis an sante kidonk fè yo parèt pi founi. Se pa yon bagay, ou pral fè yon jou epi ou bay vag ou pa fè l ankò. Pou w wè rezilta yo, fòk ou rantre l nan woutin swen ou bay cheve w yo.

Kèk nan pwodui ki mache anpil, lè konsa se:

Ji Lalwa: Lalwa a se kle si w vle bay cheve w plis fòs. Ou ka pran glè a ou melanje l ak yon ti dlo, ou flite l nan cheve w chak fwa w ap penyen. Sinon, ou ka itilize l nan tretman tankou benykrèm w ap fè pou cheve w yo. Atansyon lè w fin lave cheve w ak li, cheve w ap difisil pou demele. Aplike rens ou konn sèvi a pou demele pi fasil. Si w pa ta ka jwenn lalwa a nan mache osnon bò lakay ou, genyen makèt ak magazen ki vann sa ki tou prepare isit.

Mask Mayonèz ak sitwon: Se tretman prefere m lè m bezwen bay cheve m plis fòs. Mwen fè l sitou avan ak aprè lè m pral/sot gen très nan cheve m. Mwen renmen ajoute myèl ladann. Men si cheve w fen deja, ou ka jis pran mayonèz la konsa, ou melanje l ak ji ki soti nan sitwon an, epi ou pase l nan cheve w. Ou mete yon bone an plastik pandan 30 ou 40 minit. Ou rense l epi ou swiv rès etap ou konn swiv dabitid yo.

dop-masque-mayonnaise

Lwil doliv ak kokoye: Pou jou ou pa ta gen engredyan sa yo, osnon ou pa ta gen twòp tan, m konseye w achte mask kokoye ak lwil doliv ki rele DOP la. Mwen kontan m te achte pwodui sa a nan kòmansman ane a. Mwen gentan sou yon dezyèm bwat. Se tankou yon sewòm li ye pou cheve a. Lè w fè yon mask avè l pandan 30 minit, ou santi cheve w kontan. Yo djanm, yo bèl e yo vrèman ba w aspè yon cheve an sante. W ap jwenn li nan plizyè magazen. Pri a ant 300-400 goud (sa depan de ki kote w achte l).

Ak tout agresyon cheve nou ap jwenn chak jou tankou solèy, pousyè elatriye, menm si cheve w pa ta fen, fòk ou pwoteje l pou l ka rete an sante e pouse si ou vle. Mwen espere ti resèt sa yo ap ede w e fè w tonbe damou plis sa ki pa w.

Fè m konnen kòman eksperyans ak pwodui sa yo pase pou ou, lè w fin eseye yo.

Foto: Yariz (Cherrycollab)

Comments

comments