Youn nan premye bagay ki ka dekouraje w, lè w deside aksepte, pran swen e pote bèl ti cheve natirèl ou yo, se lè w leve nan maten, ou pa konn kisa w ta fè avè yo.

afro

Gen de jou, si m te ka kite tèt mwen yon kote, lè m sot travay ou lè m sot lekòl, m ta pase pran l, pa t ap gen anyen ki t ap fè m plis plezi. Men malerezman, menm jou mwen nan sitiyasyon sa, m oblije fè yon jan ak tèt mwen, paske m pap sòti nenpòt koman an vre.

Kisa m konn fè lè konsa? Kite m pataje kèk konsèy, mwen menm tou m aplike souvan, lè m nan yon sitiyasyon konsa.

5 konsèy ou pral jwenn la yo,  ka mete w anpenpan. Souvan, enprevi yo pa depann de ou, e yo la tou pou yo rive. Menm yon jou sou 7 nan yon semèn, w ap santi yon lè, ou pa ta fè anyen nan kò w, m pa menm bezwen pale w pou cheve w. Si cheve w kout osinon ou fèk ap retounen fè cheve w natirèl, enfòmasyon ou pral jwenn la yo ka sove lavi w.

Lè cheve w kout, sa ka annwiye w fasil. Sitou si w te gen abitid, viv sèlman ak cheve long. Ou ka wè w sanble ak yon ti gason. E si w pa pran sa kòm yon bèl eksperyans, gen anpil moun k ap sèvi ak sa pou destabilize w. Yo ka di w: “O! w ap djed (dread locks) ti madanm” Se mwen ki pou di w, m te pase la tou. Moun ki di w sa, kwè m, li pa di w sa ak yon bon entansyon, paske pou kòmanse deja, nan tèt li djed la se yon move bagay… Kite kantik, pran priyè, men konsèy m gen pou nou yo:

* Toujou raple w poukisa ou te pran desizyon sa- Kwè nan tèt ou, kwè kit cheve w kout, kit cheve w long, ou toujou bèl. Epi, se fason ou wè tèt ou a ki enpòtan, se pa fason lòt moun wè w ki pou pase anvan. Pran cheve kout la kòm yon bèl eksperyans. Yon eksperyans, kote ou pral dekouvri anpil nouvo bagay sou tèt ou. E deja mete nan tèt ou, sa pa p janm woz toutan, sa vle di gen de jou, ou ka leve, cheve long ou te genyen an, manke w osinon pèmanant lan retante w. Men sa ki pi enpòtan, se toujou raple w poukisa ou te pran desizyon sa.

bote anndan

Makiyaj- Si w pa t konn makiye, se pi bèl moman pou eksperimante makiyaj. Moun ki gen kèk tan, y ap viv ak cheve natirèl yo ka di w sa, youn nan pi gwo sekrè pou toujou anpenpan lè w aksepte pote cheve w natirèl, se yon ti fa (Woujalèv) ki byen fonse sou bouch ou. Li fè menm mirak la, pou ni cheve long, ni cheve kout. Mwen menm, se youn nan bagay, m paka viv san li. Bon ou te mèt di m, adikte ak fa. M gen tout koulè m konnen ki prale avè m yo, tankou wouj fonse, woz chiklèt, ak koulè oranj.

Li trè enpòtan, lè w mete gwo koulè fa sa yo, pou w pa mete twòp makiyaj nan figi w ankò. Sitou nan zye w, yon ti kout maskara nwa sifi pou plim je w ka byen kanpe. Yon lòt pwen enpòtan nan makiyaj la, se sousi w (yon atik sou kòman pou pran swen sousi w trè byento). Sousi w dwe toujou byen fèt. E anplis, fòk li pa twò makiye pou l ka parèt natirèl.

bel neges

* Nouvo stil-  Lè cheve w kout, se moman ou ka fè plis stil ladan yo. Se lè sa tou pou w pwofite jwe, amize w ak cheve w . Gen plizyè bagay ou ka fè pou chanje louk, lè w santi stil ou te genyen avan an anwiyew, gen anpil nouvo stil ou ka eseye. Pa ekzanp, si w pa ta vle koupe cheve w pi kout, ou ka pran yon peny ou trase cheve a, epi ou bwose de pati ou vinn genyen yo nan sans ki opoze (Foto Solange Knowles). Ou ka pwofite si w vle, mete yon ti koulè ladan yo tou. Paske lè yo kout konsa, yo p ap bezwen twòp swen pase sa. Kit cheve w kout kout, kit li kòmanse vini, ou ka kreye nouvo stil ak bèl ti cheve w yo, k ap fè w santi w tou nèf.

Nouvo stil

*Akseswa-…Akseswa!!! Ou ka sezi we jan yon bèl barèt, yon bèl mouchwa, yon bèl bone ka chanje figi w totalman. Lè w al nan magazen ki vann pwodui bote yo, fè yon voye je w sou reyon ki gen atik pou cheve yo. Ou pa fouti pa jwenn yon bèl sèk, yon bèl ti barèt, yon mouchwa osinon yon bèl bone. Ou ka tcheke tou nan pèpè. Menm si, ou pa ta ko wè kilè w pral itilize l, achte l kanmenm paskeyon  jou san w pa atann ou,li ka pèmèt ou sove tout yon jounen…

.bel akseswa

* Bijou– Pou ou menm ki konn abitye mete bijou, lè cheve w kout si w te gen yon pè zanno, asire w ou ajoute yon lòt pè sou li (lol). Pou ou ki potko janm fè eksperyans mete bijou, lè cheve w kout, se pi bon momam pou fè sa. W ap sezi wè nan yon bat je, kòman tout figi w ka reyone ak yon sèl ti zanno. M konseye w pa kite lakay ou, san w pa gen yon ti zanno nan zorèy ou. Mwen, m renmen ti zanno bouton yo, m gen plis pase 10 pè, youn diferan de lòt. Ou ka mete gwo zanno sèk yo oubyen sa ki long yo tou. Zanno se youn nan pi bon zanmi cheve kout.

bel ti zanno

Cheve kout bèl menm jan ak cheve long. Se ou sèlman, ki rete pou aksepte sa e reveye Bèl Nègès ki ANNDAN w lan.

E ou, ki taktik ou itilize pou ka toujou anpenpan menm lè cheve w kout?

Comments

comments