Kiyès ki pa ta renmen gen bèl po? Bèl cheve? Ki moun ki pa ta renmen bèl? M pa kwè m tap jwenn yon grenn moun ki t ap reponn non ak kesyon sa yo. Eben, bagay la pa chita nan krèm, lwil, ak tout lòt pwodui  n ap pase sou po nou osnon pati nou ka wè yo sèlman. Okontrè, nenpòt jan sa ye a, se anndan pou bote a soti.

bel tifi

Jodi a, m vin raple w jan sa enpòtan anpil pou w manje fwi ak legim epi bwè dlo.  Pou po w bèl toutbon san li pa dekale, sèk, plise, gen tach elatriye, fòk li jwenn bon jan vitamin ki pou nouri l e kenbe l an sante. Fwi yo pa ekzanp, ka pèmèt po w vin pi fen, yo gen pouvwa pou idrate kò w, epi yo ede po a rete djanm. Gen anpil fwi nan peyi Dayiti, jodi a m pral pataje ak ou 4 fwi nou ka jwenn byen fasil pandan tout ane a k ap ba nou rezilta plop plop.

Pran kreyon w, yon ti bout papye pou note. Ann ale…Fig: Fig se yon fwi ki plen ak Vitamin A, Vitamin B ak Vitamin E. Li gen mineral kò’w bezwen tankou potasyòm, fè ak zen.  Tout vitamin sa yo ede po w rete byen jèn, san li pa plise. M konseye w manje plis fig, sitou fig peyi ki natirèl. Ou ka itilize l tou pou pase nan figi w. Pran yon fig, kraze l nan yon bòl epi melanje l ak yon ti myèl. Pase melanj sa a nan figi w. Kite l pou 10 minit konsa. Epi rense l, wa sezi wè jan po w ap fen tankou po ti bebe.

banana-honey1

Pòm: Lòt fwi nan lis la se Pòm. A pitit mwen, pòm lan se gwo koze. Li chaje ak antioksidan.Li pwoteje po w. Ou ka manje l konsa osinon blende l, ou pa bezwen mete twòp sik, bwè l souvan. Mwen m fè eksperyans ak li pandan yon mwa, se pa ti bèl non, po m pa t bèl.

pom

Papay: Papay tou chaje ak anti oksidan ki pwoteje po a. Yo ede anpil nan retire tach sou po w. Ou ka manje papay la jan li ye a, achte youn ki byen mi, lave l, koupe l an mòso epi manje l. Osnon fè ji ak li.

ji papay

Sitron: Pa gen pase sitwon. Si w pa gen pwoblèm asid, se yon fwi pou w toujou gen lakay ou. Li plen  ak Vitamin C. Li gen pouvwa pou l byen netwaye po w. Fè bon ti ji sitwon w ak dlo ki pwòp olye w bwè ji an poud yo ki pa gen twòp vitamin pase sa. Yon lòt ti resèt m ap envite w al eseye tou se lè maten lè w leve. Pran yon vè dlo ki tyèd, mete yon ti ji ki sot nan yon sitwon ladann; ajoute yon ti kiyè myèl, melanje yo epi bwè li anvan w manje. L ap netwaye tout kò w e l ap kenbe po w byen bèl.

Lime-Juice

Pa kite renmen fasilite, fè w bliye pran bon jan swen kò w. Sonje kò w se sèl sa w genyen. Olye w manje manje ki pa natirèl, ki plen grès, ki pral ba w pwoblèm sante demen, mete ti konsèy sa yo nan jan w ap viv. Non sèlman w ap bèl, w ap an sante men an menm tan w ap ede ti machann ki sot jis Kenskòf yo viv e ede pitit yo.

Ann ale, ann kòmanse manje sa ki bon pou nou!

Sophie pou www.belneges.com

Comments

comments