Mwen se yon moun  ki renmen pran swen tèt mwen anpil. Se sa fè mwen toujou ap chèche ti resèt natirèl pou fè po mwen bèl, klere klere. Malchans pou mwen, e menm jan ak anpil nan nou, gen yon peryòd nan mwa a, depi li rive, po mwen gen tandans vinn pi frajil. Saw tande a, li konn swa vinn sèch kou po leza, osinon se wè mwen wè kèk grenn bouton leve nan fontèn mwen, sou machwè m osinon nan manton m. M lwen de sa yo rele bèl po, po fen an.

belle

Mwen te deside jwenn solisyon a pwoblèm sa a.  Mwen te toujou vle pou po m vin pi bèl, pi idrate, pi fen, pi eklatan. Se konsa mwen te vin kòmanse ap fè rechèch pa isit pa lòt bò sou diferan engredyan fi itilize a travè lemond pou pran swen po yo, espesyalman po figi.

Nan brase entènèt la lòt jou, mwen vin ap dekouvri tout benefis ki gen nan lèt nou bwè a. Si w wè sa, chaje solisyon wi, kite m pataje ak ou…

Lèt natirèl la, se yon aliman ki chaje ak vitamin, ak antioksidan epi ki pwoteje kò a. Pami vitamin ki enpòtan pou po nou yo, lèt la gen : vitamin E, vitamin A, vitamin B (B2, B3, B12). Menm lè mwen te fin jwenn enfòmasyon sa yo,  mwen te deside fè yon ti eksperyans. Aprè tou, mwen byen renmen itilize pwodui natirèl plis pou m pran swen kò m.

Pouring milk in the glass on the background of nature.

 Mwen pran yon konkonm byen fre ; mwen graje li epi mwen lage li nan yon demi vè lèt. Lò fini, mwen pran melaj sa a, mwen mete li bouyi pandan 5 minit. Ou pa bezwen gwo kizinyè pou fè ti sa-a 🙂

Kou lèt la fin frèt, mwen pase melanj la nan yon paswa, koule li nan yon boutèy ki fèt an kristal, ki byen pwòp pou m retire ma konkonm nan. Mwen mete boutèy la nan frijidè, epi m kite l poze la pou rès jounen an.

Cucumber-Juice

 Nan fen jounen an, mwen rale yon boul koton, mwen mouye l ak melanj la epi mwen netwaye vizaj mwen, m pase l nan tout kou m. Mwen refè menm ti jès sa a de (2) fwa ankò, pou m asire m figi mwen byen netwaye. Se mwen k ap di w, lè m in rense figi m, po m tankou yon po ti bebe. Bèl, pwòp, fen e byen fre.

Mwen vin pran abitid netwaye figi mwen konsa chak jou, maten e swa ; e kwè mwen si ou vle, nan mwens pase yon semèn po mwen vin lis epi byen idrate. Se tankou mwen te fenk dekouvri sekrè rèn peyi Ejip yo. Mwen vin konprann poukisa yo te konn benyen nan lèt konsa.

Kounya, se ou m ap tann pou di m kòman sa pase pou ou, lè w fin eseye ti resèt sa a. Pa bliye kite kòmantè w anba atik la pou kesyon, sijesyon ak kòmantè.

 WEN pou www.belneges.com

Comments

comments