Jèn fanm ka deside yo p ap fè pitit

Pa bò isit, fòk yon fanm fè pitit pou l ka parèt fanm toutbon nan je nou. Nou pa bezwen konnen èske li vle sa ni si l pare pou sa, nan tèt nou se yon pasaj oblije. Se sa ki esplike nou imilye fanm ki pa ka fè pitit pou yon rezon oubyen yon lòt pou nou montre yo pa fanm ase. Dayè, nou kontinye kwè pitit se byen malerèz menm si chif yo demontre plis pase mwatye fanm ki ansent nan peyi pòv yo pa t pare pou sa. Sa fè nou pa menm ka rive konsevwa yon jèn fanm ki deside li pa ta vle fè pitit. Poutan kò fanm ak tifi se pou yo, yo ka deside si yo vle manman ou non e sa pa retire anyen sou moun yo ye a.

Lè nou tande yon jèn fanm di li pa vle fè pitit, premye reyaksyon nou se pou nou chèche konvenk li. Paske nan tèt nou, yon fanm pa ka Kontinye li

Pale tifi de fè bagay p ap gate yo

Jis jounen jodi a, plizyè paran ayisyen malalèz pou pale ak pitit fi yo sou anpil sijè tankou règ yo, relasyon ak gason, fè bagay elatriye. Anpil manman ak papa pitit refize mete pitit yo, sitou pitit fi yo chita pou pale ak yo sou sijè ki enpòtan pou lavi yo. Paske nan kiliti nou, nou souvan gen tandans pa pale ak pitit nou sou sa ki gen awè ak entimite yo. Nan tèt nou, si nou pale ak yo sou sa se gate n ap gate timoun yo. Konpòtman sa a gen danje ladann paske li fòse yo al chèche pou wè sa paran yo refize di yo a, souvan yo tonbe sou zo grangrann yo.

Malerezman, modèl levasyon sa a gen anpil move konsekans sou lavi timoun yo an jeneral, men plis tifi yo an patikilye. Yon bò, se pa Kontinye li

Pa al ansent pou fè gason ret avè w

Ta sanble youn nan fòmil plizyè jèn fanm lakay nou jwenn pou fè gason rete ak yo, se fè nèg la ansent yo.  Kou yo fin fè pitit pou nèg la, yo gen ase prèv nan men yo ke nèg sa a tou mare ak yo pou lavi. Konsa, fanm sa yo asire yo menm si nèg sa a ta al nan lòt fanm, l ap toujou rete nan pye yo. Yon konpòtman konsa montre aklè a ki pwen sosyete a angrennen nan tèt fanm, gason se sèl sovè yo. Mete sou sa, aksyon dezespere sa a mete jèn fanm nan pozisyon ki p ap janm nan avantaj yo.

Ka gen plizyè rezon ki pouse yon jèn fanm poze yon aksyon konsa. Men gen de ladan yo ki plis koresponn ak reyalite tifi ak jèn fanm an Ayiti. Premye a, se Kontinye li

Sispann marye tifi ki ansent twò bonè

Premye bagay nou panse ki ka sove diyite yon tifi osnon yon jèn fanm lakay nou si l ta ansent twò bonè, se yon maryaj. Jouk jounen jodi a, anpil paran kontinye bay jèn fanm anpil presyon pou yo marye ak moun ki ta ansent yo a menm si yo pa ta ko pare pou sa. Se yon gwo abi nou fè tifi lè konsa, paske pi souvan ansent bonè se yon malè ki rive yo paske yo pa t pare pou sa; mete sou sa pa gen anyen ki di gason sa a nou ap fòse yo marye a konpatib pou viv avè yo.

Fòse tifi ak jèn fanm marye avan lè yo, se yon gwo pyèj ki fèmen tifi nan yon sèk lamizè san fen e ki mete avni yo an danje. Fenomèn sa a mare ak Kontinye li

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

Belneges sou Youtube

Facebook