SA W BEZWEN KONNEN!!!

M konnen nou pa ka tann menm  jan ak mwen pou 7 Desanm 2014 rive. Ou pa pou kont ou. Paske mwen tou, m pa ka tann pou n al pase yon bon moman ansanm nan Point Bar, Petyonvil.

Volim kesyon n ap poze lè n ap fè rezèvasyon yo, montre jan nou swaf plis enfòmasyon. Pandan n ap tann videyo ofisyèl spektak la, k ap soti trè byento. Nou prepare kèk repons ki ase klè ki ka pèmèt ou konnen, tout sa w ap bezwen konnen pou jou sa a.

Kite m di w toujou, kisa ki fè ou pa dwe rate spektak GADE SOLEY LA… Kontinye li

Signature

NAN FON KE W!!!

Si m di w, m konprann premye pawòl ki di nan bèl ti mizik sa a, se manti. Se vre nou tout pale Kreyòl, men Kreyòl Ayisyen pa menm ak Kreyòl Gwadloupeyen. E se sa ki fè, lè m te fenk tande l, mwen pa t twò fin konprann premye pawòl Misie Sadik ap di nan mizik sa a ki rele « Pa Lage ».

misie-sadik

Sèl sa m ka di w, premye fwa mwen te tande mizik sa a, li te ale dwat nan fon kè m. Paske kou l te rive nan refren an, mwen te santi lespwa. E se pa lespwa pou m manje, ni pou m achte rad ak telefòn non, men pito yon lespwa pou m amelyore lavi m. Pou m chèche limyè sa a ki anndan m nan. Vini w al tande pou w wè… Kontinye li

Signature

SA W YE…

Nan lide pou fè w kòmanse dekouvri talan, ak pasyon nouvèl redaktris www.belneges.com yo, n ap pataje ak ou tèks yo te ekri ki rive fè yo rive kalifye. Byento, n ap prezante w yo ofisyèlman.

12

Jodi a, n ap prezante w atik Wendy A. Lamothe ekri sou  » Kisa BELNEGES reprezante pou li »… Kontinye li

Signature

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

  • 7
  • referans2
  • belneges1
  • image (15)

Belneges sou Youtube

Facebook