MEN GADE SA!!!

Chak ti tab, gen pou piti 3 jèn fi ki chita k ap travay sou yo. Tout moun (pifò se fanm)  egwi a lamen, ap file ti grenn pèl osnon payèt grenn pa grenn, pou fè bèl desen ki reprezante sa ki bèl an Ayiti tankou flè, plaj, papiyon elatriye…

valise belneges-2

Pa twò lwen medam sa yo, yon pakèt lòt medam ki plis avanse nan laj, sou machin a koud, ap koupe, ap taye twal ki pral fè bèl valiz, bous ou pap wè okenn lòt kote ak inifòm pou plizyè lòt konpayi nan peyi a. Chalè pa chalè, medam yo konsantre sou travay y ap fè a. Youn nan bagay ki plis atire atansyon nou, lè nou rantre nan santral GADE SA a, se pasyon ak presizyon ou ka remake byen fasil nan travay medam yo ap fè a.

Ou pa ta di fil nylon y ap sèvi a, mare nan nanm yo,  tèlman yo mete lanmou nan travay la. Youn ap rakonte lòt ti istwa sou pitit yo, sou fanmi yo elatriye. Men sa pa janm anpeche yo, fè 8 èdtan travay souvan plis menm, pou kreye bèl valiz, bèl bous, bèl barèt pou yon bèlnègès tankou w.

Vini w al dekouvri travay gwo konpayi sa a ke Mr. Hans P. Garoute (Digicel Entrepreneur 2010) ap dirije, ki gen plis pase 70% moun k ap travay ladann ki se fanm ak ti jèn fi, ki souvan soti nan katye ki pi defavorize nan peyi a… Kontinye li

Signature

TONBE DAMOU L NON!!!

Sa gentan gen plis pase yon mwa, depi m te deside rekoupe cheve m kout kout. Pa sezi! Ou pa poukont ou! Gen moun jouk jounen jodi a, k ap tann mwen ba yo rezon ki fè mwen fè sa. Gen yon moun menm sou Facebook, ki te menm voye m al gade si se pa yon demon ki rantre sou mwen, ki fè m rekoupe cheve m wotè sa a ankò (M woule atè pou m ri).

TWA (1)

Rezon an senp: M pa gen okenn rezon. Pa gen okenn rezon ki fè m rekoupe cheve m. M jis anvi wè yo kout, mwen al nan yon stidyo, m di koupe tout (Pran yon ti te vèvenn, si w sezi ankò).

Paske depi 2 Novanm 2012, mwen aksepte mwen bèl ak cheve m jan m te fèt avè l la. Kidonk, pa gen anyen ki ka efase, ni fè m kwè yon lòt bagay ke renmen yo e pran swen yo. Se sa ki fè, mwen toujou santi m lib pou m fè sa m vle ak yo. Depi m konnen, se pa mal m ap fè yo e sa m ap fè yo a, ap fè m plezi.

Sa te pran m yon ti tan pou m wè jan anpil fi (nan plizyè kilti diferan) bay cheve long tout enpòtans sa a. Koupe cheve m, vin fè m konprann pi byen, lakay nou pa bò isit gen long cheve vle di, ou se simbi nan dlo, tèlman w bèl. E gen cheve kout souvan vle di, baka anba dlo osnon malerèz elatriye…

E poutan si w wè sa, ti imaj glas la voye ban mwen chak maten an, lè m ap gad ladann nan, demanti sa wi. Vini m pataje ak ou 3 bon avantaj cheve kout gen ladann… Kontinye li

Signature

KENBE L, KENBE L!!!

Ou te tande bèl ti mizik sa a deja, nan videyo sou sa ki t ap pase nan fotochout pwojè Richès Mwen an ki te pibliye tou dènyeman an. Jodi a, nou prepare yon lòt videyo pou ou, ak pawòl motivasyon ak enspirasyon ki gen nan bèl ti mizik sa a, ki rele Kenbe Liv Ou.

1

Se Rutschelle Guillaume ki chante mizik sa a ki sou premye albòm li an ki rele Emotions. Menm kote m te tande mizik sa a, m te di fòk mwen pataje l kanmenm ak ou nan ribrik Mizik Lavi. E se nan menm epòk sa a, nou t ap travay sou konsepsyon pwojè Richès Mwen an, ki raple w ou ka amelyore lavi w ak konesans ou. Pa t gen okenn lòt mizik nan moman an, ki te ka pi byen ilistre konsepsyon sa a.

E chay motivasyon ak enspirasyon ki nan mizik sa a? Vini w al konnen ki valè mesaj ki ka ede w grandi nan bèl ti mizik sa a… Kontinye li

Signature

FENK DAMOU!!!

Se pa premye fwa w ap tande m ap di w, jan pifò jèl yo di ki fèt spesyalman pou cheve natirèl sou mache a pa janm ale ak cheve m. Si yo pa plen cheve m ak pay blanch, yo fè cheve m sèk tankou kote idratasyon pa t janm pase.

ow

Mwen te tris paske mwen te wè sa prèske enposib pou m te jwenn yon pwodui ki plizoumwen natirèl ki ka ede cheve m kenbe koutpeny mwen konn pran yo epi ki pap mete cheve m nan eta sa a. Eben, depi lè m rankontre ak pwodui sa a yo rele « Flaxseed » la (pwononse l flaksid), se lajwa sèlman ki nan kè m, ni nan bèl ti cheve m yo.

Li pa vann chè ditou, li 100% natirèl, li gen anpil byenfè pou cheve w epi li fasil pou prepare. Ou menm ki renmen fè 2 dwèt, 3 dwèt osnon ou menm ki gen ti afwo menm jan ak mwen, yon ti kal jèl flaxseed ka kenbe yon koutpeny pou plis pase 2 jou.

Vini w al dekouvri tout byenfè pwodui sa a, ansanm ak mwen… Kontinye li

Signature

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

  • 7
  • referans2
  • belneges1
  • image (15)

Belneges sou Youtube

Facebook

Atik ki fenk soti