FOK OU KENBE…

Pa ri m non! Men ou konnen sa pa gen lontan, mwen konnen gen kouraj pa vle di fòs ou genyen pou leve yon bokit dlo osnon yon gwo bagay ki lou. M pase tout vi m ap kwè, lè yo di yon moun gen kouraj, se anpil fòs fizik moun nan genyen.

Jouk tan, lavi a deside pase m youn nan eprèv ki pi difisil li yo. Mwen vin konprann, yon moun ka gen anpil fòs fizik men li pa gen kras kouraj.  Konsa tou, yon bwalegede tankou m, ki pa gen anpil fòs fizik ka travay pou l gen anpil kouraj. Paske kouraj, se fòs ki sot anndan w k ap ede w kenbe a. Kouraj se ti vwa sa a ki anndan w lan, k ap di w: Ou wè jan sa difisil, prèske pa gen mwayen pou soti nan sa w ye la a, men kwè m, w ap rive.

Screen Shot 2014-10-13 at 8.55.12 AM

Kouraj ou se lespwa w, pou w kwè lavi w pap rete konsa menm si w pa wè kote w pral pase. Eben kite m di w, gendelè si se pa t ti vwa sa a, jounen jodi a mwen te ka gentan fòl, ap mache sal, toutouni nan lari.

Kite m rakonte w jan sa enpòtan, pou w aprann kwè nan kouraj ou. Paske wi, fòk ou gen kouraj e fòk ou kenbe… Kontinye li

Signature

NAN YON BAT JE!!!

Cheve a pa vle pouse, 2 grenn bouton men gwosè soti nan figi w, mande w kote yo soti ou pa konnen, menm ak makiyaj ou pa santi w bèl. Woyyy!!! Ou gen pwoblèm.

bni

Sa rive souvan, sitou lè yon bagay ki pa gen okenn rapò ak fizik nou pa p byen fonksyone nan lavi nou, pou sa fè nou santi, nou pa bèl ase. Sa ki pratikman nòmal lè nou gen pwoblèm kòb, osinon nou pa pase yon kou nan lekòl la, lè nou strese, nou nan kont ak mennaj nou elatriye… Moun ki ekspè nan domèn konpòtman (sikològ yo) fè konnen se pouvwa mantal la ak emosyon nou yo, genyen sou fizik lan ki souvan lakoz. Jis pou raple w pou n kòmanse, souvan se pa bouton an, ni cheve an ki vrè pwoblèm nan, men se de grenn je k ap gade imaj glas la voye ba li a ki konn pwoblèm nan.

Poutan, nou pa ka inyore sa konn rive nou tou. Souvan, jounen nou prèske mal pase paske nou pa santi nou bèl ase. Se pou sa ansanm, nou pral gade kèk ti taktik nou ka itilize byen rapid pou remete nou sou pye n e fè nou santi nou byen anpenpan… Kontinye li

Signature

POU OU OUBYEN POU YO…

Mizik sa a pral gen plis pase 3 mwa depi l sòti. Pou m pa bay manti, m ap di w pou pi  piti m tande l yon fwa pa jou depi lè l soti a, paske li nan tout « playlist » mwen yo. Mwen renmen tande mizik sa a anpil, paske li raple m poze tèt mwen kesyon sa a chak jou: « Ey, pou kiyès w ap fè tout sa w ap fè yo »?

Screen Shot 2014-10-08 at 7.48.40 AM

Si m ta wè repons lan ta vle plis pa panche sou mwen. Mwen pran yon poz, mwen reflechi. E mwen di tèt mwen, si w ap fè yon bagay ou pa pran plezi ladann, (menm si se ta pou yon lòt moun ou ta ap fè l), sè ke bagay sa a swa poko enpòtan pou ou osnon ou poko enpòtan pou li. La a tou, mwen sispann met enèji m nan yon bagay konsa.

Bèl ti mizik sa a rele « Try ». Se Colbie Caillat ki chante l. Vini w al tande l ak mwen. Petèt menm jan li te touche m nan, la touche w tou… Kontinye li

Signature

OU GEN ANPIL VALE!!!

Jis pran tan w, pou w tande bèl pawòl k ap di nan bèl mizik sa a ki rele « Beautifully Made« . Se Leah Smith ki chante l. Mizik sa a tèlman chaje enspirasyon. Leah ap raple w nan mizik sa a, ou ase e ou bèl jan w ye a.

1

Sa nòmal, pou santi dèfwa ou pa gen anyen spesyal nan ou. Men Leah Smith di w, pran tan w gade plis, w ap wè ou gen yon bagay nan ou, lajan pa ka achte.

Ann al tande bèl mizik sa a, ansanm… Kontinye li

Signature

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

  • 7
  • referans2
  • belneges1
  • image (15)

Belneges sou Youtube

Facebook