OU GEN ANPIL VALE!!!

Jis pran tan w, pou w tande bèl pawòl k ap di nan bèl mizik sa a ki rele « Beautifully Made« . Se Leah Smith ki chante l. Mizik sa a tèlman chaje enspirasyon. Leah ap raple w nan mizik sa a, ou ase e ou bèl jan w ye a.

1

Sa nòmal, pou santi dèfwa ou pa gen anyen spesyal nan ou. Men Leah Smith di w, pran tan w gade plis, w ap wè ou gen yon bagay nan ou, lajan pa ka achte.

Ann al tande bèl mizik sa a, ansanm… Kontinye li

Signature

FE L POU OU!!!

12 Jiyè 2014

« O, fòk mwen sonje rele Veve (dam ki konn trese cheve m nan) wikenn pwochen wi. Paske nan 2 semèn fòk mwen penyen ak alonj ».

alonj2

21 Jiyè 2014

« Gèt mesye!!! Sa k fè m pa ka jwenn Veve nan telefòn la a? Ou kwè m pa ta jwenn yon lòt moun penyen m? Men jou ap rive sou mwen, tèt mwen poko penyen. Pa gen anyen k ap fè m pati ak tèt mwen konsa ».

26 Jiyè 2014

« M pa ka jwenn Veve men jodi a, m ap achte alonj mwen mete la kanmenm. Paske kanta pou m met alonj avan m al an vakans lan, m ap mete l, m pa prale ak tèt mwen konsa ».

Men mwen nan mwa ki sot pase a, yon semèn avan m al an vakans ak kòb mwen kenbe nan menm, nan yon gwo magazen ki vann pwodui bote,  ki sou wout Taba a. M pa bezwen di w, m kontan! Jan m bezwen penyen sa a, gen alonj mwen nan menm se tankou tèt mwen gentan kòmanse penyen. Ale nan reyon ki vann alonj lan, pa gen alonj mwen vle a.

M pa kontan. M anvi fè kòlè sitou mwen konnen pa gen okenn lòt kote m pral jwenn alonj lan a lè sa a. M fè sa, pou m kite magazen an, gen yon lide ki fè vappp ki pase nan tèt mwen. M potko janm wè m bèl konsa… Kontinye li

Signature

SE VLE POU W VLE!!!

Nou te 3 moun nan plas pasaje a, plis chofè a nan yon kanntè, pou nou al fè yon komisyon anba nan zòn Tòsèl. Sèl mwen kòm fi, ak 3 lòt mesye yo, ap soti Petyonvil. Akoz de lapli ki t ap tonbe, tèlman gen anpil blokis, nou deside fè pa anndan pou nou ka rive byen vit.

devan ou prale

Se nan pase nan wout pa anndan, nou vin tonbe bap pou bap ak yon Rav 4 nan yon wout ki chaje ak labou. Piske kanntè a te gentan angaje l nan enpas la, vin manke espas sou lòtbò a pou lòt machin nan pase. Akoz de labou a, si kanntè a al chèche fè bak, l ap patinen e li riske kraze Rav 4 la nèt. Zanmi m nan ki t ap kondui a, etenn machin nan, pou l al mande chofè Rav 4 la, èske li ka fè yon ti bak (sa ki parèt evidan pou tout moun ki ta gen bon sans yo). Lòt chofè a, kòmanse ap fè gwo kòlè. 2 lòt mesye ki te nan machin nan avè m yo, desann pou al pale ak li, se lè sa a mesye a ap gonle lestomak li paske li sou goumen. Li deside bloke tout wout la, jis paske li refize fè yon ti bak ki pap menm pran yon minit pou l pase e kite nou pase.

Sa ki bèl nan istwa a, se lè nou kòmanse kanpe pandan plis pase 30 minit, mwen deside desann kanntè a pou m al pale ak li. Kwè m, se premye fwa mwen wè mesye a nan tout vi m, m poko menm louvri bouch mwen, mesye a di m:  » Awonna, rale kò w la, se kwè se 25 goud ou w ap defann la a ». Sou menm pye m te desann machin nan, sou li m kouri monte epi mwen pa janm di anyen ankò. Jouk yon chèf ki rete nan katye a vini ak machin ofisyèl li, mete sirèn li byen fò (li gentan 7è diswa wi silvouplè), pale byen fò nan radyo machin li, pou l fè lòt chofè a avanse pou nou ka ale.

Tou sa se pou m di w, mwen ak ou nan yon gwo batay! Batay pou nou amelyore lavi nou san nou pa diminye pa yon lòt. Pa rikat, ou gen kapasite pou genyen batay sa a… Kontinye li

Signature

FE L RIVE W TOU!!!

Ou pa gen pou anvye pèsonn paske zafè yo ap mache. Se pa misyon w sa. Ni, ou pa gen enèji pou sa tou. Paske ou chaje kapasite tou, pou w fè zafè w byen mache tou.

kew

Ou pap konn sa pèsonn fè ki mete yo nan bon pozisyon lavi yo ye kounya a. E, se pa biznis ou tou pou siveye sa lòt moun ap fè ak lavi yo, paske ou bezwen tout konsantrasyon w pou w mete lavi w nan yon pozisyon li potko janm ye avan.

Kisa w vle? Ou vle lavi w amelyore? Ou vle rèv ou yo reyalize? Kite m di w, sa w vle a li ka rive w tou. Ou ka fè l rive tou… Kontinye li

Signature

Swiv zanmi’w Bèlnègès

Tumblr Logo

Fotochout/Konsepsyon BELNEGES

  • 7
  • referans2
  • belneges1
  • image (15)

Belneges sou Youtube

Facebook